Δημοσιεύσες

Δημοσιεύσεις

Ενημέρωση επαναλειτουργίας της Διώρυγας

Δελτίο Τύπου: Ενημέρωση επαναλειτουργίας της Διώρυγας Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου, ενημερώνει τους συνεργάτες και πελάτες της ότι οι εργασίες αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα των εργασιών του Υπουργείου Υποδομών […]

Δημοσιεύσεις

Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας: «Απολογισμός πεπραγμένων τριετίας 2020 – 2022 και μελλοντικός σχεδιασμός», στις 8 Μαΐου 2023, 19.00, στο Κυριακοπούλειο – Ηλιιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση προμήθειας έντεκα (11) φωτιστικών σωμάτων για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού της εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ιτέας περιοχής Τροκαντερό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 9.3.2023 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 231 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για εκτέλεση εργασιών που θα πραγματοποιηθούν με χρήση γερανοφόρου οχήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 3.6.2022 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 740 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για αποκατάσταση των φθορών, ζημιών και βλαβών που προκλήθηκαν από τα τελευταία έκτακτα καιρικά φαινόμενα σε κρηπιδώματα του αλιευτικού καταφυγίου Κίρρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 3.6.2022 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 739 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του παραλιακού μετώπου εντός χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 1.6.2022 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 704 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για έκδοση φωτοτυπιών τοπογραφικών, τευχών μελετών, σχεδίων έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 10.5.2022 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 603 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Εργασίες που αφορούν επεμβάσεις – αποκαταστάσεις φθορών, ζημιών ή βλαβών με σκοπό την συντήρηση και ευπρεπισμό της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 19.4.2022 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 473 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της Μαρίνας Ιτέας από την «Diving Status – Fokis Development»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΛΤΝΦ 15/3/2022 Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας από το ΤΑΙΠΕΔ, η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της μαρίνας Ιτέας είναι η «Diving Status – Fokis […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού των μηχανογραφικών προγραμμάτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 24.2.2022 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 225 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Καθαριότητα της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας – Κίρρας αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας για το έτος 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 24.2.2022 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 224 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Λογιστική – Φοροτεχνική υποστήριξη του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φωκίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 24.2.2022 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 223 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Επιλύεται προσωρινά το ηλεκτρολογικό πρόβλημα στην περιοχή Τροκαντερό

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 7/1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μετά από πολυήμερες δοκιμαστικές εργασίες, έχει αρχίζει και επιλύεται προσωρινά το ηλεκτρολογικό πρόβλημα στην περιοχή Τροκαντερό, το οποίο γιγαντώθηκε μετά τις τελευταίες έντονες καιρικές συνθήκες. Η πρόσφατη αντικατάσταση των φωτιστικών […]

Δημοσιεύσεις

Ανάπλαση του πεζοδρόμου Miami – Απόλαυσης

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 19/11/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στo πλαίσιo της χρηματοδότησης του ποσού των 471.000 Ευρώ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας προέβη στη σύνταξη μελέτης ανάπλασης του πεζοδρόμου Miami – Απόλαυσης. […]

Δημοσιεύσεις

Επί χάρτου ετήσια άσκηση ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 16/11/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Πέμπτη 11/11/2021 στην αίθουσα ισογείου του Κυριακοπούλειου – Ηλιοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου Ιτέας, παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση ενός συμβάντος που θα διατάρασσε την ασφάλεια […]

Δημοσιεύσεις

Χρηματοδότηση των μελετών εννέα έργων του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 12/11/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μια σειρά από έργα, που αποτελούν έναν από τους κύριους στόχους του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας, στα πλαίσια της ανάπτυξης της Ιτέας, η αρχή των οποίων γίνεται με τη […]

Δημοσιεύσεις

Στον Λιμένα Ιτέας κατέπλευσε το Κρουαζιερόπλοιο Silver Shadow (16.9.2021)

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 16/9/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στον λιμένα Ιτέας κατέπλευσε σήμερα το Κρουαζιερόπλοιο SILVER SHADOW με προγραμματισμένο κατάπλου στις 8.00 και απόπλου στις 19.00. Καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής του πλοίου θα εφαρμόζονται στο λιμένα […]

Δημοσιεύσεις

Υπεγράφη από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η επόμενη χρηματοδότηση για έργο, προϋπολογισμού 124.000 Ευρώ, στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ιτέας

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 6/9/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η επόμενη χρηματοδότηση για έργο, προϋπολογισμού 124.000 Ευρώ, στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ιτέας υπεγράφη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κο Ιωάννη Πλακιωτάκη, με τη συμβολή του βουλευτή […]

Δημοσιεύσεις

Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Αυτοδυτών «Κρισσαίος» για τον υποβρύχιο καθαρισμό του μόλου της Ιτέας

26/8/2021 Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Αυτοδυτών «Κρισσαίος» για τον υποβρύχιο καθαρισμό του μόλου της Ιτέας, καθώς και τον Αλέξανδρο Σπατούλα για την ανταπόκριση της δράσης στην πρωινή εκπομπή του Alpha TV.

Δημοσιεύσεις

Ολοκληρώθηκε το έργο του ηλεκτροφωτισμού Miami – Απόλαυση (Ιτέα)

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 26/7/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε το έργο του ηλεκτροφωτισμού Miami – Απόλαυση. Ένα έργο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την πολύτιμη τεχνική […]

Δημοσιεύσεις

Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ακτομηχανική Προστασία Ακτών Παρνασσίδας» από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 14/7/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ακτομηχανική Προστασία Ακτών Παρνασσίδας». Με τον τρόπο αυτό προχωρά η […]

Δημοσιεύσεις

Συνεχείς ακυρώσεις προσέγγισης Κρουαζιερόπλοιων στην Ιτέα λόγω των προβλημάτων στη Διώρυγα της Κορίνθου

29/6/2021 Δελτίο Τύπου Μετά την τελευταία σημειωθείσα, την 3η Φεβρουαρίου 2021, νέα κατάπτωση πρανών στη Διώρυγα της Κορίνθου, και τη διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών να είναι σε εξέλιξη, το ξεκίνημα της φετινής τουριστικής […]

Δημοσιεύσεις

Εγκρίθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η διαμόρφωση του Λιμένα Ιτέας

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 8/5/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρίθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η διαμόρφωση του λιμένα Ιτέας προκειμένου αυτός να καταστεί λειτουργικός για την εξυπηρέτηση των αναγκών που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού […]

Δημοσιεύσεις

Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας σε συνεργασία με την ΔΤΥ της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα του ΛΤΝΦ σε συνεργασία με την ΔΤΥ της ΠΕ Φωκίδας 1. Έργο ηλεκτροφωτισμού πεζοδρόμου Miami – Απόλαυση: έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και αναμένεται […]

Δημοσιεύσεις

Με επιστολή του την 29/3/2021 προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κο Αυγενάκη και την Οργανωτική Επιτροπή του Rally Acropolis, το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας γνωστοποιεί τη διάθεση φιλοξενίας των δραστηριοτήτων των σχετικών με τη διοργάνωση, στην παραλιακή ζώνη της Ιτέας

Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας 12/4/2021 Δελτίο Τύπου Με επιστολή του την 29/3/2021 προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κο Αυγενάκη και την Οργανωτική Επιτροπή του Rally Acropolis, το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας γνωστοποιεί τη διάθεση φιλοξενίας των […]

Δημοσιεύσεις

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας: Επετειακή σημαία στην οποία απεικονίζεται η Ναυμαχία της Αγκάλης και το πολεμικό πλοίο «Καρτερία»

Επετειακή σημαία στην οποία απεικονίζεται η Ναυμαχία της Αγκάλης και το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό πλοίο «Καρτερία» του Φιλέλληνα Βρετανού αξιωματικού του Ναυτικού Frank Abney Hastings σχεδιάστηκε από την Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας […]

Δημοσιεύσεις

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας: Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας η σύμβαση του έργου «Συντήρηση και Επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στη Ζώνη Λιμένα Ιτέας»

Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας Ιτέα, 22/3/21 Δελτίο Τύπου Υπεγράφη σήμερα από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κο Φάνη Σπανό, η σύμβαση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ», το οποίο αφορά στις […]

Δημοσιεύσεις

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμού για την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου – Εξόδου της Συνθήκης Schengen σε συνάρτηση με τον κώδικα ISPS περί ενίσχυσης της ασφάλειας – Κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, για έργα σχετιζόμενα με συστήματα και εξοπλισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων, καθώς και υγειονομικής διαχείρισης ταξιδιωτών

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 19/3/21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Στα πλαίσια του προγραμματισμού της δραστηριότητας του λιμένα Ιτέας, ένα εκ των 61 θαλάσσιων Συνοριακών Σημείων Διέλευσης, ολοκληρώσαμε την καταγραφή των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμού για την εφαρμογή του […]

Δημοσιεύσεις

Ετήσιος Απολογισμός Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας – Πρώτο έτος εργασιών της νέας Λιμενικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ετήσιος Απολογισμός Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας Πρώτο έτος εργασιών της νέας Λιμενικής Επιτροπής Η έναρξη της θητείας της παρούσας Λιμενικής Επιτροπής, τον Φεβρουάριο του […]

Δημοσιεύσεις

Υπεγράφη η ένταξη μελετών του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας (Ιτέα – Κίρρα, αξίας 506.120 ευρώ) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΝΑΝΠ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ 4/1/2021 Δελτίο Τύπου Υπεγράφη σήμερα από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κο Ιωάννη Τσακίρη η ένταξη μελετών αξίας 506.120 Ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση (συντήρηση – επισκευή) υδραυλικών έργων στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Ιτέας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 28.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 197 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ανάθεση εργασιών για επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του παραλιακού μετώπου εντός χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 26.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 167 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Τηλεδιάσκεψη της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας για την παράδοση της μελέτης ανάπλασης της πλατείας και του πεζοδρόμου της περιοχής Μαϊάμι Ιτέας

Στις 22 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας για την παράδοση της μελέτης ανάπλασης της πλατείας και του πεζοδρόμου της περιοχής Μαϊάμι Ιτέας, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το 2018 της […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φωκίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 22.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 136 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ανάθεση εργασιών που αφορούν επεμβάσεις – αποκαταστάσεις φθορών, ζημιών ή βλαβών με σκοπό την συντήρηση και ευπρεπισμό της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ιτέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 22.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 137 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ανάθεση εργασιών για λογιστική υποστήριξη του Λ.Τ.Ν. Φωκίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 22.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 138 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ανάθεση εργασιών καθαριότητας της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας – Κίρρας αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας για το έτος 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 22.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 143 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση πρασίνου της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ιτέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 22.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 139 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του λογισμικού των μηχανογραφικών προγραμμάτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 22.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 144 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Προμήθεια λογισμικού υπολογιστών, εκτυπωτή και εξοπλισμού απαραίτητου για τηλεδιάσκεψη (κάμερες, συστήματα ήχου όπως μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 22.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 140 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / Ανάθεση εργασιών που αφορούν επεμβάσεις – αποκαταστάσεις φθορών, ζημιών ή βλαβών με σκοπό την συντήρηση και ευπρεπισμό λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ιτέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 22.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 141 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς / προμήθεια φωτιστικών ιστών για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισμού της εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας, περιοχής Τροκαντερό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 22.1.2021 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 142 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του…

Κατά τη σημερινή -13 Ιανουαρίου 2021- πρώτη συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής του 2021, με τηλεδιάσκεψη, πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Λιμενικού Ταμείου. Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους μας!

Δημοσιεύσεις

Με τη συνδρομή του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας, δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι κορωνοϊού (rapid test) στη Μαρίνα Ιτέας, στις 11 Ιανουαρίου 2021, 10.00 – 12.00

Δημοσιεύσεις

Tο Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη διαβούλευσης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2021 – 2025

Μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κου Φάνη Σπανού, το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη διαβούλευσης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2021 – 2025. Σε συνέχεια της ένταξης των μελετών […]

Δημοσιεύσεις

Παρελήφθη το 1ο παραδοτέο του master plan της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας

Έναρξη του 2021 με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου του master plan της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τέλος του έτους.

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιτέα Ταχ. Κώδικας: 332 00 Πληροφορίες: Αικατερίνη Χαραλάμπους Τηλέφωνο: 2265032279 FAX: 2265034679 E-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com Ιτέα, 10.12.2020 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1515 Π Ρ Ο […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ιτέα, 4/12/20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &                                    Αριθμ.πρωτ.: 1479 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                        ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ                                          […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    […]

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    […]

Ακολουθήστε μας στο Facebook