Επί χάρτου ετήσια άσκηση ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας

16/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 11/11/2021 στην αίθουσα ισογείου του Κυριακοπούλειου – Ηλιοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου Ιτέας, παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση ενός συμβάντος που θα διατάρασσε την ασφάλεια του Λιμένα. Συγκεκριμένα στην άσκηση συμμετείχαν: Εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, η Υπεύθυνη Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης, οι συντονιστές της άσκησης και η υπάλληλος του Λιμενικού Ταμείου Νομού Φωκίδας. Η άσκηση είχε διάρκεια τριών ωρών και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έδωσαν το παρών με εκπροσώπους τους και με ιδιαίτερη προσοχή συνεργάστηκαν στην εκτέλεση του σεναρίου της, με άριστο συντονισμό και υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων για βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν και να συγχαρούμε, για τον βαθμό ετοιμότητας και την ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Η άσκηση αυτή αποτελεί πρωτόλεια προσπάθεια εκ μέρους του Λιμενικού Ταμείου και στόχο έχει την καλύτερη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων αρμοδίων υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν σε μία Λιμενική Εγκατάσταση, που πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας.

Εκ του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας