Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας

332 00 Ιτέα
τηλ. 2265032279, 6973051216

e-mail: limenikotameiofokidas@gmail.com