Ανάπλαση του πεζοδρόμου Miami – Απόλαυσης

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας

19/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στo πλαίσιo της χρηματοδότησης του ποσού των 471.000 Ευρώ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας προέβη στη σύνταξη μελέτης ανάπλασης του πεζοδρόμου Miami – Απόλαυσης. Σε συνεργασία με την ΔΤΥ της ΠΕ Φωκίδας, η αδειοδότηση του έργου βρίσκεται στο τελικό στάδιο εγκρίσεων. Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο θα αναμορφώσει συνολικά μία από τις πιο κεντρικές περιοχές της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας.

Εκ της Λιμενικής Επιτροπής