Επιλύεται προσωρινά το ηλεκτρολογικό πρόβλημα στην περιοχή Τροκαντερό

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας

7/1/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από πολυήμερες δοκιμαστικές εργασίες, έχει αρχίζει και επιλύεται προσωρινά το ηλεκτρολογικό πρόβλημα στην περιοχή Τροκαντερό, το οποίο γιγαντώθηκε μετά τις τελευταίες έντονες καιρικές συνθήκες.
Η πρόσφατη αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, λόγω επικινδυνότητας, δεν ήταν δυνατόν να συνοδευτεί από αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου ηλεκτρολογικού δικτύου. Η ενέργεια αυτή έχει προβλεφθεί στον Π/Υ του έργου «Επισκευή κρηπιδότοιχων» στην περιοχή Ευαγγελίστρια – Αναγνέικα χρηματοδότησης ΠΔΕ 2021 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο βρίσκεται στη φάση έγκρισης της μελέτης. Ενέργεια, η οποία θα λύσει οριστικά το πρόβλημα στην περιοχή.
Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία των πολιτών και είμαστε στη διάθεσή τους για την οποιαδήποτε πληροφορία.
Εκ της Λιμενικής Επιτροπής