Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας σε συνεργασία με την ΔΤΥ της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας

Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας

Ενημέρωση για τα τρέχοντα έργα του ΛΤΝΦ σε συνεργασία με την ΔΤΥ της ΠΕ Φωκίδας

1. Έργο ηλεκτροφωτισμού πεζοδρόμου Miami – Απόλαυση: έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και αναμένεται η έναρξη του έργου. Χρηματοδότηση ΠΔΕ ΥΝΑΝΠ (124.000,00 Ευρώ).

2. Επέκταση Λιμένα Ιτέας: στάδιο τελικών εγκρίσεων. Χρηματοδότηση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (6.200.000,00 Ευρώ).

3. Ανάπλαση πεζοδρόμου Miami: Στάδιο τροποποίησης τεχνικού δελτίου βάσει κατατεθειμένης μελέτης. Χρηματοδότηση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (471.000,00 Ευρώ).

4. Ακτομηχανική μελέτη: στάδιο διαβούλευσης ΜΠΕ από τους αρμόδιους φορείς.

5. Μελέτες για τα 9 έργα στη ΧΖΛ Ιτέας της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027:
στάδιο έγκρισης προγραμματικών συμβάσεων. Χρηματοδότηση ΠΔΕ ΥΝΑΝΠ (506.120,00 Ευρώ).

Εκ του ΛΤΝΦ