Εγκρίθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η διαμόρφωση του Λιμένα Ιτέας

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας

8/5/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η διαμόρφωση του λιμένα Ιτέας προκειμένου αυτός να καταστεί λειτουργικός για την εξυπηρέτηση των αναγκών που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 (Κανονισμός Συστήματος Εισόδου/Εξόδου – Entry/Exit System) – Τροποποίηση Σύμβασης Schengen. Η προγραμματισμένη αναδιαμόρφωση των υποδομών πληροί τις απαιτήσεις υποδομών-εγκαταστάσεων θαλασσίων συνοριακών σημείων διέλευσης (ΣΣΔ), ως προς την διεξαγωγή των προβλεπόμενων διαβατηριακών ελέγχων, καθώς επίσης και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στη Μελέτη καταγραφής αναγκών στα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας.

Η Λιμενική Επιτροπή του ΛΤΝΦ