Συνεχείς ακυρώσεις προσέγγισης Κρουαζιερόπλοιων στην Ιτέα λόγω των προβλημάτων στη Διώρυγα της Κορίνθου

29/6/2021
Δελτίο Τύπου
Μετά την τελευταία σημειωθείσα, την 3η Φεβρουαρίου 2021, νέα κατάπτωση πρανών στη Διώρυγα της Κορίνθου, και τη διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών να είναι σε εξέλιξη, το ξεκίνημα της φετινής τουριστικής περιόδου βρίσκει τον λιμένα της Ιτέας αντιμέτωπο με συνεχείς ακυρώσεις προσεγγίσεων Κρουαζιερόπλοιων.
Οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, που ενσωματώνουν και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «EU Healthy Gateways», προβλέπουν την εκπόνηση και τήρηση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων για τα οποία η υπηρεσία μας έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκπονηθούν και να τεθούν σε εφαρμογή στο λιμάνι της Ιτέας, καθιστώντας το λιμάνι μας πρωτοπόρο και σε αυτόν τον τομέα, όντας μεταξύ των πρώτων 10 λιμανιών στην Ελλάδα που θα διαθέτουν Υγειονομικά Πρωτόκολλα μέχρι το τέλος Ιουλίου 2021.
Σε συνδυασμό με την πρόσφατη έγκριση του Σχεδίου Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και τη σταδιακή υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας, ο λιμένας Ιτέας θα είναι έτοιμος να υποδεχθεί Κρουαζιερόπλοια, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Εκ της Λιμενικής Επιτροπής