Παρελήφθη το 1ο παραδοτέο του master plan της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας

Έναρξη του 2021 με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου του master plan της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τέλος του έτους.