Υπεγράφη η ένταξη μελετών του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας (Ιτέα – Κίρρα, αξίας 506.120 ευρώ) στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΝΑΝΠ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

4/1/2021

Δελτίο Τύπου

Υπεγράφη σήμερα από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κο Ιωάννη Τσακίρη
η ένταξη μελετών αξίας 506.120 Ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΝΑΝΠ 2021. Οι κάτωθι μελέτες παράγουν έργα, τα οποία θα ενταχθούν στην Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

1) ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ.

2) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ.

3) ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ.

4) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ) ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ.

5) ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΛΟΓΩ NATURA 2000, ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ.

6) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ.

7) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ.

8) ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ.

9) ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ.

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας
Αναγνωστάκου Σοφία