Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμού για την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου – Εξόδου της Συνθήκης Schengen σε συνάρτηση με τον κώδικα ISPS περί ενίσχυσης της ασφάλειας – Κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, για έργα σχετιζόμενα με συστήματα και εξοπλισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων, καθώς και υγειονομικής διαχείρισης ταξιδιωτών

Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας

19/3/21
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στα πλαίσια του προγραμματισμού της δραστηριότητας του λιμένα Ιτέας, ένα εκ των 61 θαλάσσιων Συνοριακών Σημείων Διέλευσης, ολοκληρώσαμε την καταγραφή των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμού για την εφαρμογή του Συστήματος Εισόδου – Εξόδου της Συνθήκης Schengen σε συνάρτηση με τον κώδικα ISPS περί ενίσχυσης της ασφάλειας και επιπλέον καταθέσαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, για έργα σχετιζόμενα με συστήματα και εξοπλισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων, καθώς και υγειονομικής διαχείρισης ταξιδιωτών.

Η Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής
Σοφία Αναγνωστάκου – Παυλοστάθη