Ετήσιος Απολογισμός του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η συνέχιση της πανδημίας του covid – 19, σε συνδυασμό με το κλείσιμο του Ισθμού της Κορίνθου, του οποίου οι εργασίες αποκατάστασης πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά εμπόδια της εξέλιξης των εργασιών μας για το 2021, καθώς και των μειωμένων εσόδων μας.
Παρόλα αυτά, η ικανοποίηση των απαιτήσεων της καθημερινότητας και ο σχεδιασμός των επόμενων ετών, παραμένουν πρωταρχικοί στόχοι της Λιμενικής Επιτροπής.

Αναλυτικά:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ:

✔καθημερινή καθαριότητα και αποκατάσταση πρασίνου
✔συντήρηση όλου του αστικού εξοπλισμού και τοποθέτηση νέου
✔καθαρισμός των παραλιών από φερτά υλικά, λόγω κακοκαιριών και διαμόρφωση αυτών
✔αποκλάδωση λόγω επικινδυνότητας και βιωσιμότητας των υψηλών δέντρων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
✔τοποθέτηση νέων φωτιστικών ιστών στην περιοχή Τροκαντερό, νέων φωτιστικών τεχνολογίας τύπου led στον λιμένα και διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες
✔υδραυλικές εργασίες

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

✔Έγκριση του Σχεδίου Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης.

✔Έγκριση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας της διαμόρφωσης του λιμένα Ιτέας, προκειμένου αυτός να καταστεί λειτουργικός για την εξυπηρέτηση των αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 – Τροποποίηση σύμβασης Schengen. Εν αναμονή της σχετικής χρηματοδότησης, η οποία θα ολοκληρώσει και τις εγκαταστάσεις του Συστήματος Ασφάλειας του Λιμένα (ISPS) με σκοπό την εφαρμογή αυτού.

✔Ολοκλήρωση της καταγραφής των απαιτούμενων υποδομών και εξοπλισμού και κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Πολιτικής Προστασίας του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, για έργα σχετιζόμενα με συστήματα και εξοπλισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων, καθώς και υγειονομικής διαχείρισης ταξιδιωτών.

✔Σύνταξη των απαιτούμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον λιμένα Ιτέας, σύμφωνα με τις εγκυκλίους και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Δράση EU Healthy Gateways, στα πλαίσια επανέναρξης της Κρουαζιέρας.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΡΙΝΑΣ:

✔Παύση της διαδικασίας παραχώρησης της μαρίνας στον όμιλο Κυριακούλη, μετά από διαδοχικές παρατάσεις, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και εκ νέου πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος, εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ, μετά την παρέμβαση του βουλευτή Φωκίδας, κου Ιωάννη Μπούγα.

ΜΕΛΕΤΕΣ:

✔Η ένταξη μελετών στο ΠΔΕ 2021 του ΥΝΑΝΠ, από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριο Ιωάννη Τσακίρη, οι οποίες θα οδηγήσουν σε έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ 2021-2027 ξεκίνησε το 2020 και εφόσον ολοκληρώθηκε ο απαραίτητος κύκλος διαδικασιών: σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κύριο Φάνη Σπανό για συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της ΠΕ Φωκίδας, καθώς και οι λοιπές απαραίτητες εγκρίσεις, βρίσκεται πλέον στην τελική φάση της δημοπράτησης των μελετών. Πρόκειται για τις κάτωθι μελέτες:

1. ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ.
2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ.
4. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΡΡΑ.
5. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
6. ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ.
7. ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ.
8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ.
9. ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ.

✔Ολοκλήρωση του 1ου βήματος του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Master Plan (Καταγραφή και Ανάλυση Υφιστάμενων Λιμενικών Χρήσεων).

✔Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής Μελέτης του έργου της Εκβάθυνσης και Επέκτασης του Λιμένα Ιτέας από την Λιμενική Επιτροπή του ΛΤΝΦ και εν συνεχεία από την ΕΣΑΛ του ΥΝΑΝΠ.

✔Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Ακτομηχανική Προστασία Ακτών Παρνασσίδας”. Με τον τρόπο αυτό προχωρά η διαδικασία των τελικών εγκρίσεων της πολύχρονης αυτής μελέτης, μετά την αλλαγή του υλικού εμπλουτισμού από θραυστό υλικό λατομείου σε φυσικό αμμώδες υλικό.

ΕΡΓΑ:

✔Ολοκλήρωση του έργου του ηλεκτροφωτισμού του πεζοδρόμου Μαϊάμι – Απόλαυση χρηματοδότησης του ΥΝΑΝΠ.
✔Ολοκλήρωση διαδικασιών αδειοδότησης του έργου ανάπλασης πεζοδρόμου Μαϊάμι – Απόλαυση, στα πλαίσια της χρηματοδότησης από το 2018 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
✔Ένταξη σε χρηματοδότηση του έργου της επισκευής κρηπιδότοιχων και ανάπλασης πεζοδρόμου στην περιοχή Ευαγγελίστρια – Αναγνέικα. Επίσης, στα πλαίσια του έργου αυτού, θα αντικατασταθεί το ηλεκτρολογικό δίκτυο, λόγω παλαιότητας.

Εκ μέρους της Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΦ
Η Πρόεδρος
Σοφία Αναγνωστάκου – Παυλοστάθη