ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας, 20/10/2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για ένταξη προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μελετών, αξίας 551.120 Ευρώ. Οι κάτωθι μελέτες παράγουν έργα, τα οποία θα ενταχθούν στην Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027. Τα κάτωθι έργα προτάθηκαν από τη Λιμενική Επιτροπή του ΛΤΝΦ και μετά την τελευταία επίσημη πληροφόρηση δρομολογούνται πλέον προς υλοποίηση. Μία πρόκληση ιστορική για το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, η οποία προέκυψε μετά από πολύμηνη εργασία και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Η υπηρεσία μας, με τη συνεργασία καταξιωμένων επαγγελματιών και των αρμόδιων φορέων, θα σταθεί αντάξια των απαιτήσεων, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να αλλάξουμε ολοκληρωτικά το παραλιακό μέτωπο της Ιτέας και της Κίρρας.
1) ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ.
2) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ.
3) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.
4) ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ.
5) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ) ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ.
6) ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΛΟΓΩ NATURA 2000, ΠΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ.
7) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ.
8) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ.
9) ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ.
10) ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ.
Η Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΦ
Σοφία Αναγνωστάκου – Παυλοστάθη