ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/08/20

H Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ακτομηχανικής Μελέτης Προστασίας των Ακτών Παρνασσίδας, μετά την τροποποίησή της με μέριμνα της ΠΕ Φωκίδας, εγκρίνεται ομόφωνα με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής της 10/08/20. Η αλλαγή του υλικού εμπλουτισμού και επίστρωσης από θραυστό υλικό λατομείου σε φυσική άμμο διαφορετικής διαβάθμισης ανά περιοχή επέμβασης, είναι η καταλληλότερη επιλογή για λόγους, οι οποίοι έχουν αναφερθεί στην σχετική απόφαση της 29/05/20.
Εκ της Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΦ